Mastercam for SOLIDWORKS

 Mastercam for SOLIDWORKS kombinira vodeći svjetski programski paket za CAD modeliranje sa najkorištenijim CAM softwareom (Mastercamom) kako bi omogućio izravno modeliranje proizvoda u Solidworksu te proizvodnju istih koristeći najproduktivnije putanje alata i strategije obrade. Korisnicima Solidworksa omogućeno je korištenje stabla operacija Mastercama sa brzim pristupom parametrima željene operacije. Korisnici Mastercama lako će prepoznati brojne  izbornike parametara i opcije na koje su već navikli kroz korisničko sučelje Mastercama

 MCfSW slika 1

Kao certificirani zlatni partner, Mastercam for solidworks pruža iznimno moćnu CAD/CAM integraciju

Fleksibilno i nadogradljivo

"Mastercam for SOLIDWORKS" sa svojim brojnim funkcijama uvijek nudi više načina za riješenje. Jednom kada se definiraju strategije obrade obradka, bez obzira koliko je CAD model komplaksan, vrlo je lako istu strategiju primjeniti na novu CAD geometriju te će se generirati nove putanje alata. Stvaranjem vlastite knjižnice strategija bilo koju spremljenu operaciju možete primjeniti na novi obradak i Mastercam će vam pomoći da ju prilagodit novom modelu. Mastercam for SOLIDWORKS podržava 2D, 3D i 5 osno glodanje te tokarenje sa potpunom kompatibilnošću prema samostalnom Mastercamu.

Mastercam for SOLIDWORKS - 2.5D Glodanje

MCfSW slika 2Današnje potrebe za 2.5D glodanjem mogu biti jednostavne ali i vrlo kompleksne. Mastercam for SOLIDWORKS nudi niz alata koji korisnicima omogućuju povećanje proizvodnosti te skraćivanje vremena izrade.Neke prednosti ovog modula su :

- Feature Based Machining (FBM)

Pomoću FBM funkcije Mastercam for SOLIDWORKS automatski programira utore, konture i zabušivanje prizmatičnih solid modela dajući Vam mogućnost da spremate ili mijenjate operacije u bilo kojem trenutku.

 

 

- Remachining

Automatizirana je i ponovna obrada korištenjem manjih alata kako bi se otklonio materijal od prijašnjih operacija.

- DynamicMotion putanja alata

Dynamic putanje alata omogućuju još veću produktivnost te sigurnije kretanje i bolju iskoristivost cijelog alata.

 

Mastercam for SOLIDWORKS - 3D glodanje

MCfSW slika 3

Mastercam for SOLIDWORKS sa svojim 3D putanjama alata ima nenadmašenu kontrolu na površinskoj obradi sa superiornom finom obradom i optimiziranim vremenima ciklusa.

Ovaj modul nudi šikori spektar strategija za grubu i finu obradu s ciljem dobivanja što bolje 3D površine obrađenog komada.

Neke od prednosti ovog modula su: 

Iznimno efikasna gruba obrada (Dynamicmotion strategije)

Constant scallop 3D operacija

Constant - Z rest milling obrada

Pencil tracing  

 

Mastercam for SOLIDWORKS - Višeosna obrada 

MCfSW slika 4

Višeosna obrada može dramatično povećati Vašu konkurentnost te Vam omogućiti izradu djelova iznimno kompleksne geometrije. Mastercam for SOLIDWORKS daje vam jednostavne kontrole nad tri ključna element višeosne obrade: načina obrade, kontrolu osi i izbjegavanje sudara te time Vam omogućuje kontrolu nad cijelim procesom obrade.

Neke od prednosti ovog modula su: 

- Multisurface 5 ax gruba i fina obrada

- Napredna kontrola nad alatom 

 

 

Mastercam for SOLIDWORKS - Tokarenje

MCfSW slika 5

Mastercam for SOLIDWORKS osim navedenih strategija, donosi strategije  tokarenja te tokarenja sa pogonjenim alatima koje omogućuju izradu dijelova kompleksne geometrije. 

Moćne strategije tokarenja Mastercam for SOLIDWORKS nadopunjuju Mastercamove strategije glodanja dajući korisnicima kompletan skup alata od osnovne fine obrade, preko planskog i konturnog glodanja do bušenja i dalje.

Neke od prednosti ovog modula su: 

- Jednostavne i pouzdane strategije za grubu i finu obradu

- Potpuna integracija Dynamic motion tehnologije

- Inteligentne strategije obrade

- Mogućnost definiranja ciklusa inspekcije alata

 

 

Pratite nas

Pratite nas puten naših društvenih mreža te budite informirani o novim pogodnostima Mastercama. 

Fb logo  gplus logo  youtube logo  linkedin logo

 

 

Kontaktirajte nas

camteh logo w200w

   Camteh d.o.o.
   Slavka Krautzeka 78
   51000 Rijeka

   Adresa ureda:
   Radnička cesta 45
   51000 Rijeka

   GSM:  +385 99 540 98 00
   info@mastercam.hr
   www.mastercam.hr